Beata Szarszewska

Adwokat, Mediator i Doradca Restrukturyzacyjny

Jako mediator gwarantuję absolutną poufność przekazywanych nam informacji i dyskrecję.

Preferuję polubowne drogi zakończenia wszelkich sporów, które dają moim Klientom oszczędność czasu, pieniędzy a przede wszystkim emocji. Jeśli widzę cień szansy pomagam osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej w drodze do zakończenia konfliktu w sposób ugodowy. Udzielam wsparcia, prowadząc strony konfliktu w kierunku dobrego, satysfakcjonującego je rozwiązania poprzez rozmowę wyjaśniającą wiele negatywnych odczuć, emocji, a przede wszystkim bez wstępowania na drogę sądową.

Wspieram w rozwiązywaniu konfliktów zarówno osoby fizyczne, jaki i przedsiębiorstwa, urzędy, fundacje oraz instytucje publiczne.

Zajmuję się także szeroko rozumianym doradztwem restrukturyzacyjnym, które obejmuje udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Czym się zajmuję?

Prawo gospodarcze

Regulacja praw działalności gospodarczej i przedsiębiorców. Ustala relacje pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem. Dodatkowo zajmuję się również tworzeniem, przekształcaniem spółek, sporządzaniem projektów uchwał oraz protokołów z posiedzeń organów spółek i wiele innych

 

Prawo cywilne i rodzinne

Długi, spory, naprawianie szkód, zadośćuczynienia, dobra osobiste, umowy, własność, zasiedzenie, spadki, ubezwłasnowolnienie. Rozwód, separacja, podział majątku, władza rodzicielska, alimenty, kontakty z dzieckiem, przysposobienie, opieka, kuratela.

 

Mediacje

Preferuję polubowne drogi zakończenia wszelkich sporów, które dają moim Klientom oszczędność czasu, pieniędzy a przede wszystkim emocji. Jeśli widzę cień szansy pomagam osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej w drodze do zakończenia konfliktu w sposób ugodowy.

 

Prawo karne

Przestępstwa, wykroczenia, postępowanie karne wykonawcze, obrona podejrzanych i oskarżonych, reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych.

 

Prawo administracyjne

W podanej dziedzinie zajmuję się sporządzeniami odwołań od decyzji organów administracyjnych, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji organów oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dodatkowo zastępuję i doradzam w zakresie postępowań przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

 

Sprawy pracownicze

W tej dziedzinie zajmuję się ustalaniem stosunku pracy, przywracaniem do pracy, uznawaniem wypowiedzenia za bezskuteczne i wiele innych. Zajmuję się również sprawami dotyczącymi roszczeń wynikających z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, bądź odszkodowaniami za dyskryminację.

 

Skontaktuj się ze mną

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej? Umów się na spotkanie.

Moje priorytety

Doświadczenie i
profesjonalizm

Posiadam wieloletnie doświadczenie nabierane już podczas praktyk studenckich. Obecnie prowadzę własną kancelarię prawniczą i pomagam tym, którzy chcą walczyć o swoje prawa.

Indywidualne
podejście

Zarówno mnie jak i mój zespół charakteryzuje pełen profesjonalizm i indywidualne podejście do każdej ze spraw i każdego klienta.

Staranność i
zaangażowanie

Do każdej sprawy podchodzę z wielką precyzją i nastawieniem zwycięzcy, dzięki czemu większość sporów rozstrzyganych jest na korzyść dla mojego klienta.

Dyskrecja i
tajemnica

Sprawy Klientów mojej kancelarii objęte są pełną gwarancją zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego zespół kancelarii dowiedział się podczas świadczenia pomocy prawne.